Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Data

Sŭ-pung-er’s pillar: Difference between revisions

From Franklinova expedice

(Zkrácení popisku)
(Zkrácení popisku)
 
(No difference)

Latest revision as of 13:22, 17 September 2023

URL: https://doi.org/10.1017/S0032247423000177

Title / Název: Sŭ-pung-er’s pillar: The recent significant discovery of a relic related to the Franklin Expedition

Datum publikace (pokud dává smysl): 2023-09-08

Autoři / Authors (wikilink or not), pokud dává smysl: Russell S. Taichman

Zdroj (encyklopedie, blog, časopis...), pokud dává smysl: Polar Record , Volume 59 , 2023 , e29

Popis (CS): V roce 1866 Charles F. Hall zaznamenal svědectví rodáka z Pelly Bay jménem Sŭ-pung-er, který tvrdil, že objevil místo, o němž se Hall domníval, že je to "krypta" ("vault"), která by mohla obsahovat dokumenty, a spekuloval, že by mohlo jít o pohřebiště vysoce postaveného důstojníka. Sŭ-pung-erovo svědectví obsahovalo také popis dřevěného "sloupu, tyče nebo kůlu", který označoval místo hrobky. Tento článek popisuje model pilíře údajně spatřeného na ostrově krále Williamse, který Sŭ-pung-er vyrobil. Model byl nyní znovu objeven ve sbírkách Smithsonova muzea americké historie.

Description (EN): In 1866, Charles F. Hall recorded testimony from a Pelly Bay native named Sŭ-pung-er who claimed discovery of a site which Hall believed was a “vault” which might contain documents and speculated that it could have been a burial site for a high-ranking officer. Sŭ-pung-er’s testimony also included the description of a wooden “pillar, stick or post” which marked the spot of the vault. This paper describes a model of the pillar reportedly seen on King Williams Island, replicated by Sŭ-pung-er. The model was now rediscovered in the collections of Smithsonian Museum of American History.

Language / Jazyk: en

Category: journal article

Page: Charles Francis Hall

Last revision: 2023-09-17