Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Data

Sŭ-pung-er’s pillar: Difference between revisions

From Franklinova expedice

(Popis)
(Zkrácení popisku)
 
Line 5: Line 5:
|authors=Russell S. Taichman
|authors=Russell S. Taichman
|source=Polar Record , Volume 59 , 2023 , e29
|source=Polar Record , Volume 59 , 2023 , e29
|description_cs=V roce 1866 Charles F. Hall zaznamenal svědectví rodáka z Pelly Bay jménem Sŭ-pung-er, který tvrdil, že objevil místo, o němž se Hall domníval, že je to "krypta" ("vault"), která by mohla obsahovat dokumenty, a spekuloval, že by mohlo jít o pohřebiště vysoce postaveného důstojníka. Sŭ-pung-erovo svědectví obsahovalo také popis dřevěného "sloupu, tyče nebo kůlu", který označoval místo hrobky. Místo, kde se toto místo nacházelo, ani sloupek nebyly nikdy nalezeny.  Tento článek popisuje model pilíře spatřeného na ostrově krále Williamse, který Sŭ-pung-er zreplikoval a který Hall přivezl z Arktidy a zařadil do svého seznamu Franklinových relikvií. Model byl nyní znovu objeven ve sbírkách Smithsonova muzea americké historie.
|description_cs=V roce 1866 Charles F. Hall zaznamenal svědectví rodáka z Pelly Bay jménem Sŭ-pung-er, který tvrdil, že objevil místo, o němž se Hall domníval, že je to "krypta" ("vault"), která by mohla obsahovat dokumenty, a spekuloval, že by mohlo jít o pohřebiště vysoce postaveného důstojníka. Sŭ-pung-erovo svědectví obsahovalo také popis dřevěného "sloupu, tyče nebo kůlu", který označoval místo hrobky. Tento článek popisuje model pilíře údajně spatřeného na ostrově krále Williamse, který Sŭ-pung-er vyrobil. Model byl nyní znovu objeven ve sbírkách Smithsonova muzea americké historie.
|description_en=In 1866, Charles F. Hall recorded testimony from a Pelly Bay native named Sŭ-pung-er who claimed discovery of a site which Hall believed was a “vault” which might contain documents and speculated that it could have been a burial site for a high-ranking officer. Sŭ-pung-er’s testimony also included the description of a wooden “pillar, stick or post” which marked the spot of the vault. The location of this site and the pillar have never been found.  This paper describes a model of the pillar seen on King Williams Island, replicated by Sŭ-pung-er, which Hall brought back from the Arctic and included in his list of Franklin relics. The model was now rediscovered in the collections of Smithsonian Museum of American History.
|description_en=In 1866, Charles F. Hall recorded testimony from a Pelly Bay native named Sŭ-pung-er who claimed discovery of a site which Hall believed was a “vault” which might contain documents and speculated that it could have been a burial site for a high-ranking officer. Sŭ-pung-er’s testimony also included the description of a wooden “pillar, stick or post” which marked the spot of the vault. This paper describes a model of the pillar reportedly seen on King Williams Island, replicated by Sŭ-pung-er. The model was now rediscovered in the collections of Smithsonian Museum of American History.
|lang=en
|lang=en
|category=journal article
|category=journal article

Latest revision as of 13:22, 17 September 2023

URL: https://doi.org/10.1017/S0032247423000177

Title / Název: Sŭ-pung-er’s pillar: The recent significant discovery of a relic related to the Franklin Expedition

Datum publikace (pokud dává smysl): 2023-09-08

Autoři / Authors (wikilink or not), pokud dává smysl: Russell S. Taichman

Zdroj (encyklopedie, blog, časopis...), pokud dává smysl: Polar Record , Volume 59 , 2023 , e29

Popis (CS): V roce 1866 Charles F. Hall zaznamenal svědectví rodáka z Pelly Bay jménem Sŭ-pung-er, který tvrdil, že objevil místo, o němž se Hall domníval, že je to "krypta" ("vault"), která by mohla obsahovat dokumenty, a spekuloval, že by mohlo jít o pohřebiště vysoce postaveného důstojníka. Sŭ-pung-erovo svědectví obsahovalo také popis dřevěného "sloupu, tyče nebo kůlu", který označoval místo hrobky. Tento článek popisuje model pilíře údajně spatřeného na ostrově krále Williamse, který Sŭ-pung-er vyrobil. Model byl nyní znovu objeven ve sbírkách Smithsonova muzea americké historie.

Description (EN): In 1866, Charles F. Hall recorded testimony from a Pelly Bay native named Sŭ-pung-er who claimed discovery of a site which Hall believed was a “vault” which might contain documents and speculated that it could have been a burial site for a high-ranking officer. Sŭ-pung-er’s testimony also included the description of a wooden “pillar, stick or post” which marked the spot of the vault. This paper describes a model of the pillar reportedly seen on King Williams Island, replicated by Sŭ-pung-er. The model was now rediscovered in the collections of Smithsonian Museum of American History.

Language / Jazyk: en

Category: journal article

Page: Charles Francis Hall

Last revision: 2023-09-17