Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee. Náklady na doménu a webhosting činí ročně 1385 CZK

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Speciální

Create account

It is recommended to use a unique password that you are not using on any other website.
Real name is optional. If provided, it may be used to give you attribution for your work.
Napište "franklin" a přidejte bez mezery rok vyplutí výpravy (1845) / Type "franklin" and add (without space) year of the departure of his last expedition (1845)

Franklinova expedice is made by people like you.

6,033

edits

89

pages

1

recent contributor