Napište nám, co si o tomto webu myslíte! Jednostránkový dotazník na 2-3 minuty

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Speciální

View table: Links

< Cargo tables

Table structure:

 1. url - URL
 2. title - Text
 3. publication_date - Date
 4. authors - List of String, delimiter: ,
 5. source - String
 6. description_cs - Text
 7. description_en - Text
 8. lang - List of Text, delimiter: (allowed values: cs · en · de · fr · es · sk · pl · ru)
 9. category - List of Text, delimiter: ,
 10. page - List of Page, delimiter: ,
 11. last_revision - Date

This table has 256 rows altogether.

Recreate data.

Page url title publication date authors source description cs description en lang category page last revision
Arctic Exploration: Franklin Search Expedition, McClintock, 1857-1859 (rmg.co.uk) (edit)

URL

Collection: Arctic Exploration: Franklin Search Expedition, McClintock, 1857-1859 National Maritime Museum Předměty z Franklinovy expedice nalezené McClintockovou výpravou a nacházející se ve sbírkách britského Národního námořního muzea v Greenwichi. Relics from the Franklin expedition found by the McClintock expedition and located in the collections of the British National Maritime Museum in Greenwich. en collections McClintockova výprava (1857-59) 2023-07-16
Data:1845 Franklin expedition member identified using DNA (canadiangeographic.ca) (edit)

URL

1845 Franklin expedition member identified using DNA 2021-05-03 [[Russell Potter]] Canadian Geographic en journal article John Gregory 2022-02-20
Data:70 North Beset (edit)

URL

70 North Beset S. L. Shreve Autor je spisovatel na volné noze, badatel a archivář a tento blog je prostor, kde spekuluje, teoretizuje a píše o osudu Franklina a jeho posádek, kde spekuluje, teoretizuje a píše o osudu Franklina a jeho posádek. Author is a freelance writer, researcher, and archivist and this blog is his outlet for speculating, theorizing, and writing about the fate of Franklin and his crews for speculating, theorizing, and writing about the fate of Franklin and his crews. en blog 2022-10-15
Data:946. schůzka: Julius Payer (edit)

URL

946. schůzka: Julius Payer 2013-08-11 Josef Veselý Český rozhlas Praha Z cyklu "Toulky českou minulostí". From the series "Tours of the Czech Past". cs news article Julius Payer 2022-03-26
Data:A Divergent Opinion (Beaver) (edit)

URL

A Divergent Opinion 1969-03-01 L. A. Learnmonth The Beaver, Spring 1969 Autor polemizuje s hypotézou (dnes víme, že nesprávnou) z článku "A Further Clue in the Franklin Mystery" (ve stejném čísle Beaveru), že měděné pláty nalezené kanadskou vojenskou expedicí v roce 1967 na ostrově O'Reilly pocházejí z vraku HMS Investigator, nikoli případně z některé lodi Franklinovy expedice. The author disputes the hypothesis (now known to be incorrect) in the article "A Further Clue in the Franklin Mystery" (in the same issue of the Beaver) that the copper plates found by a Canadian military expedition in 1967 on O'Reilly Island came from the wreck of the HMS Investigator, not possibly from any of the ships of the Franklin expedition. en journal article Pátrání po Franklinově expedici 2022-11-19
Data:A Family Skeleton? Solving the Mystery of a Naval Surgeon on the Franklin Expedition (edit)

URL

A Family Skeleton? Solving the Mystery of a Naval Surgeon on the Franklin Expedition 2021-01-01 Iain Macintyre Topics in the History of Medicine. 2021; Volume 1: 25-38. Životopisný článek o Harry Goodsirovi. Biographical article on Harry Goodsir. en journal article Henry (Harry) Duncan Spens Goodsir Informační zdroje eng:Main Page 2022-04-17
Data:A fine statue of Noble's to Sir John Franklin was (archive.spectator.co.uk) (edit)

URL

A fine statue of Noble's to Sir John Franklin was… 1866-11-17 The Spectator Dobový článek o odhalení pomníku (placený přístup). Article about the unveiling of the monument (paid access). en news article Pomník Johna Franklina na Waterloo Place (Londýn) 2022-07-09
Data:A Further Clue in the Franklin Mystery (Beaver) (edit)

URL

A Further Clue in the Franklin Mystery 1969-03-01 W. G. McKenzie The Beaver, Spring 1969 Popis pátrání kanadské armády v roce 1967 po pozůstatcích Franklinovy expedice na ostrově O'Reilly a v moři kolem něj. Autor předkládá hypotézu (dnes víme, že nesprávnou), že nalezené měděné pláty pochází z lodi HMS Investigator, nikoli z některé z lodí Franklinovy expedice (dnes víme, že se západně od ostrova nachází vrak HMS Erebus). A description of the Canadian Army's 1967 search for the remains of the Franklin Expedition on O'Reilly Island and in the sea around it. The author puts forward the hypothesis (now known to be incorrect) that the copper plates found came from HMS Investigator, not from any of the ships of the Franklin expedition (we now know that the wreck of HMS Erebus is west of the island). en journal article Pátrání po Franklinově expedici 2022-11-19
Data:A list of Franklin sources, or, what kind of a fandom inspires people to create a bibliography, for God’s sake? (edit)

URL

A list of Franklin sources, or, what kind of a fandom inspires people to create a bibliography, for God’s sake? Karin L. Kross Hanging Fire Seznam zdrojů k Franklinově výpravě a seriálu The Terror. Primární zdroje, blogy a fanouškovská díla, rozhovory, články a knihy. A list of resources on the Franklin expedition and The Terror series. Primary sources, blogs and fanworks, interviews, articles and books. en list of sources 2022-10-16
Data:A Lonely Cenotaph to Lost Searchers (The Searchers) (edit)

URL

A Lonely Cenotaph to Lost Searchers 2023-09-01 The Searchers Popis osudů kenotafu na Beecheeyho ostrově, věnovaného památce mužů, kteří zemřeli při pátrání po Franklinově expedici. An account of the fate of the cenotaph on Beecheey Island, dedicated to the memory of the men who died in the search for the Franklin expedition. en blog article Beecheyho ostrov 2023-09-02
Data:A Most Inhospitable Coast: The Report of Lieutenant William Hobson's 1859 Search for the Franklin Expedition on King William Island (edit)

URL

A Most Inhospitable Coast: The Report of Lieutenant William Hobson's 1859 Search for the Franklin Expedition on King William Island 2014-12-01 Douglas R. Stenton Arctic, Vol. 67, No. 4 (DECEMBER 2014), pp. 511-522 (12 pages) Článek přináší přepis nikdy nepublikované zprávy poručíka [[William Hobson|Williama Hobsona]], popisující jeho saňovou cestu (v rámci [[McClintockova výprava (1857-59)|McClintockovy expedice]]) podél západního pobřeží [[Ostrov krále Viléma|Ostrova krále Viléma]] , během které objevil pozůstatky a [[Zprávy na Ostrově krále Viléma|zprávy]] Franklinovy expedice. This article provides a transcript of a never published report by Lieutenant William Hobson, describing his sledge journey (as part of the McClintock Expedition) along the west coast of King William's Island , during which he discovered the remains and reports of the Franklin's expedition. en journal article document McClintockova výprava (1857-59) Zprávy na Ostrově krále Viléma Pátrání po Franklinově expedici Člun v Erebus Bay 2023-04-16
Data:A Naval Biographical Dictionary (edit)

URL

A Naval Biographical Dictionary (1849) William Richard O'Byrne Seznam žijících (v roce 1849) důstojníků Královského námořnictva od hodnosti poručíka výš. List of living (as of 1849) officers of the Royal Navy from lieutenant to higher. en encyclopedia book Účastníci Franklinovy expedice 2022-02-20
Data:A timeline of francis crozier’s and james fitzjames’ naval careers (edit)

URL

a timeline of francis crozier’s and james fitzjames’ naval careers 2019-10-03 is god here, captain? Časová osa kariér Francise Croziera a Jamese Fitzjamese v Královském námořnictvu. en blog article Francis Rawdon Moira Crozier James Fitzjames Kalendárium 2022-10-16
Data:Aglooka - Long Strider (edit)

URL

Aglooka - Long Strider [[David C. Woodman]] Web Davida C. Woodmana, kanadského historika, který se zabývá analýzou výpovědí Inuitů o osudech arktických objevitelských výprav. Je mj. autorem dvou knih o Franklinově expedici. A website by David C. Woodman, a Canadian historian, who analyses Inuit accounts of the fate of the Arctic exploration expeditions. He is the author of two books on the Franklin expedition. en blog Informační zdroje 2023-05-28
Data:All well (allegrarosenberg.com) (edit)

URL

All well (Polar notes by Allegra Rosenberg) Blog americké badatelky věnovaný Franklinově expedici, siru Clementsu Markhamovi a dalším polárním tématům. A blog of an American researcher on the Franklin expedition, Sir Clements Markham, and other polar topics. en blog 2022-10-09
Data:AMC's The Terror Wiki (edit)

URL

AMC's The Terror Wiki Encyklopedie dokumentující seriál společnosti AMC "The Terror". Encyclopedia documenting AMC's anthological series, The Terror. en encyclopedia 2022-10-01
Data:An Excellent State of Terror Now Exists (edit)

URL

An Excellent State of Terror Now Exists 2023-09-07 The Searchers Shrnutí informací o stavu vraku [[HMS Terror]] před zahájením sezóny ponorů v roce 2023. Summary of information on the condition of the [[HMS Terror]] prior to the start of the 2023 dive season. en blog article HMS Terror 2023-09-11
Data:Anchors aweigh ... or not? (edit)

URL

Anchors aweigh ... or not? [[Russell Potter]] Visions of the North Úvaha nad tím, zda [[HMS Erebus]] a [[HMS Terror]] byly po opuštění lodí v dubnu 1848 znovu osazeny posádkou. Consideration of whether [[HMS Erebus]] and [[HMS Terror]] were re-crewed after the ships were abandoned in April 1848. en blog article HMS Erebus HMS Terror 2024-02-11
Data:Anonymous (Officer of the Expedition), 11/Jul/1845 (arctonauts.com) (edit)

URL

Anonymous (Officer of the Expedition), 11/Jul/1845 2022-11-09 Arctonauts Dopis zatím neidentifikovaného důstojníka Franklinovy expedice z Whale Fish Islands v Grónsku, datovaný 11. července 1845 krátce před odplutím zásobovací lodi zpět do Anglie. Zveřejněn v The Greenock Advertiser, 15. srpna 1845. This letter is dated 11/Jul/1845 at Whale Fish Islands in Greenland, shortly before the Baretto Junior transport had to sail back to England. The author is one of the principal officers of the expedition, though he has not yet been identified for sure. The letter was taken from The Greenock Advertiser, 15/Aug/1845. en document Plavba z Anglie do Disko Bay 2022-11-18
Data:Arctic Archipelago (edit)

URL

Arctic Archipelago Peter Landry On-line publikace popisující Franklinův život, objevování kanadské Arktidy a pátrání po Franklinově expedici. An online publication describing Franklin's life, the exploration of the Canadian Arctic, and the search for the Franklin Expedition. en dedicated website 2022-10-01
Data:Arctic expeditions. Return to an address of the Honourable the House of Commons, dated 10 May 1850 (digitalarchive.tpl.ca) (edit)

URL

Arctic expeditions. Return to an address of the Honourable the House of Commons, dated 10 May 1850; - for, copies of instructions from the Admiralty to Captain Austin, R.N., C.B., and to any other officers, in Her Majesty's Service engaged in Arctic expeditions, since the date of the last Parliamentary return 1850-05-10 Instrukce britské Admirality kapitánům lodí pátrajících po Franklinově expedici, vydáno v roce 1850. Na serveru Toronto Public Library. Instructions from the British Admiralty to the captains of ships searching for the Franklin expedition, issued in 1850. On the Toronto Public Library server. en document Pátrání po Franklinově expedici 2022-11-06
Data:Arctonauts (edit)

URL

Arctonauts Edmund Wuyts Arctonauts se snaží zpřístupnit zdroje o polárním výzkumu tím, že zpřístupňuje starší publikované zdroje a pomalu se snaží digitalizovat další. V současné době se zaměřujeme na Franklinovu expedici a její posádku, časem však doufáme, že se náš pohled rozšíří i na další období 19. století. Arctonauts tries to make sources about polar exploration more accessible, by providing access to older published ones and slowly attempting to digitalize others. Currently focused on the Franklin Expedition and its crew, eventually we hope broaden our view to more of the 19th century. en dedicated website 2022-10-09
Data:Artic Matters (1/2) (Nautical Magazine) (edit)

URL

Artic Matters (Fitzjames' letters) (1/2) 1852-03-01 [[James Fitzjames]] The Nautical Magazine, March 1852 Dopisy Jamese Fitzjamese adresované jeho švagrové Elizabeth Coninghamové z plavby lodi HMS Erebus z Anglie do Grónska. V Nautical Magazine byly publikovány bez uvedení jména autora i adresátky. Letters of James Fitzjames addressed to his sister-in-law Elizabeth Coningham from the voyage of HMS Erebus from England to Greenland. They were published in the Nautical Magazine without the names of the author and addressee. en document James Fitzjames Informační zdroje Plavba z Anglie do Disko Bay eng:Main Page 2022-11-19
Data:Artic Matters (2/2) (Nautical Magazine) (edit)

URL

Artic Matters (Fitzjames' letters) (2/2) 1852-04-01 [[James Fitzjames]] The Nautical Magazine, April 1852 Dopisy Jamese Fitzjamese adresované jeho švagrové Elizabeth Coninghamové z plavby lodi HMS Erebus z Anglie do Grónska. V druhé části je v Nautical Magazine již uveden autor jako "Kapitán Fitz James" (sic), adresátka zůstává anonymní. Letters of James Fitzjames addressed to his sister-in-law Elizabeth Coningham from the voyage of HMS Erebus from England to Greenland. In the second part the Nautical Magazine already lists the author as "Capt. Fitz James" (sic), the addressee remains anonymous. en document James Fitzjames Informační zdroje Plavba z Anglie do Disko Bay eng:Main Page 2022-11-20
Data:Artifacts – Wrecks of HMS Erebus and HMS Terror National Historic Site (edit)

URL

Artifacts – Wrecks of HMS Erebus and HMS Terror National Historic Site Parks Canada Předměty nalezené při ponorech k lodím Franklinovy expedice. Artefacts found during dives to the ships of the Franklin expedition. en HMS Erebus HMS Terror 2022-02-06
Data:Back River (en.wikipedia.org) (edit)

URL

Back River English Wikpedia en encyclopedia article Backova řeka 2022-06-12
Data:Beechey Island (en.wikipedia.org) (edit)

URL

Beechey Island English Wikpedia en encyclopedia article Beecheyho ostrov 2022-07-07
Data:Beechey Papers rediscovered in the National Archives (edit)

URL

Beechey Papers rediscovered in the National Archives 2019-08-20 Alison Freebairn Finger-Post Popis znovuobjevení originálů papírových útržků, zanechaných Franklinovou expedicí na Beecheyho ostrově a nalezených tam záchranými expedicemi. An account of the rediscovery of the original paper fragments left by the Franklin expedition on Beechey Island and found there by search and rescue expeditions. en blog article Nálezy na Beecheyho strově a Cape Riley 2022-11-06
Data:Bomb vessel (en.wikipedia.org) (edit)

URL

Bomb vessel English Wikpedia Článek o bombových lodích. en encyclopedia article Bombové lodě 2022-02-12
Data:Building HMS Terror (edit)

URL

Building HMS Terror [[Matthew Bets]] "Stavba Terroru", blog modeláře budujícího model HMS Terror v měřítku 1:48. Autor je kanadský archeolog, autor knihy HMS Terror. "Building Terror", blog of a modeller building a 1:48 scale model of HMS Terror. The author is a Canadian archaeologist, author of "HMS Terror" book. en blog HMS Terror 2022-02-06
Data:Captain of Terror (captainofterror.blogspot.com) (edit)

URL

Captain of Terror Regina Koellner en blog 2022-10-01
Data:Captain William Coppin. Neptun's brightest star (edit)

URL

Captain William Coppin. Neptun's brightest star 1992-01-01 Annesley Maley Mary McLaughlin The Foyle Civic Trust Asi nejpodrobnější publikace věnovaná Williamu Coppinovi (odkaz vede na PDF). Probably the most detailed publication devoted to William Coppin (links to PDF file). en book William Coppin 2022-07-16
Data:Category: Kensal Green Cemetery (finger-post.blog) (edit)

URL

Category: Kensal Green Cemetery Alison Freebairn Finger-Post Články týkající se hřbitova Kensal Green Cemetery. Articles related to Kensal Green Cemetery. en blog article Hřbitov Kensal Green 2022-03-12
Data:Cesta na severozápad. I. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. I. část 2013-03-05 empepa.net První část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku od počátku až po první Franklinovu výpravu). cs blog article Severozápadní průjezd 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. II. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. II. část 2013-03-12 empepa.net Druhá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku se popisuje první a druhá Franklinova výprava). cs blog article Severozápadní průjezd John Franklin 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. III. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. III. část 2013-03-21 empepa.net Třetí část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku se popisuje výprava Johna Rossa a Jamese Clarka Rosse, během které dosáhli severní magnetický pól). cs blog article John Ross James Clark Ross 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. IV. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. IV. část 2013-04-04 empepa.net Čtvtá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku se popisuje mapovací výprava Thomase Simpsona a Warrena Daese a třetí Franklinova výprava včetně charakteristik členů posádky). cs blog article John Franklin Francis Rawdon Moira Crozier James Fitzjames Graham Gore Stephan Stanley William Fairholme James Reid Henry (Harry) Duncan Spens Goodsir Charles Hamilton Osmer Warren Daes Thomas Simpson 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. IX. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. IX. část 2013-06-26 empepa.net Devátá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku o Kaneově výpravě hledající volné moře kolem severního pólu). cs blog article Elisha Kent Kane Volné polární moře 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. V. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. V. část 2013-04-15 empepa.net Pátá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku počátky pátrání po Franklinově výpravě - do března 1849). cs blog article James Clark Ross Leopold McClintock Robert McClure Pátrání po Franklinově expedici John Rae John Richardson 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. VI. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. VI. část 2013-05-04 empepa.net Šestá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku pátrání po Franklinově výpravě v roce 1850). cs blog article Robert McClure William Penny John Ross Edwin De Haven Beecheyho ostrov Hroby na Beecheyho ostrově Henry Grinnell Charles Forsyth William Pullen Horatius Austin 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. VII. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. VII. část 2013-05-25 empepa.net Sedmá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku o osudech lodí HMS Investigator a HMS Enterprise). cs blog article Robert McClure HMS Investigator HMS Enterprise Jan August Miertsching John Richardson Edward Belcher Henry Kellet 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. VIII. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. VIII. část 2013-06-17 empepa.net Osmá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku o pátrání Johna Raeho a McClintockově expedici). cs blog article John Rae Richard Collinson Leopold McClintock Jane Franklinová John Franklin Zprávy na Ostrově krále Viléma 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. X. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. X. část 2013-07-04 empepa.net Desátá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku o Hallově pátrání po Franklinově výpravě v období 1857-1862). cs blog article Charles Francis Hall Elisha Kent Kane Pátrání po Franklinově expedici Ebierbing Tookoolito 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. XI. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. XI. část 2013-07-31 empepa.net Jedenáctá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku popis druhé Hallovy expedice pátrající po Franklinově výpravě). cs blog article Charles Francis Hall Ebierbing Tookoolito Henry Grinnell Martin Frobisher Francis Rawdon Moira Crozier William Edward Parry Pátrání po Franklinově expedici Henry Thomas Dundas Le Vesconte 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. XII. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. XII. část 2013-08-26 empepa.net Dvanáctá část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku se popisuje Schwatkovo pátrání po Franklinově expedici). cs blog article Frederick Schwatka Ebierbing Heinrich Klutschak Pátrání po Franklinově expedici 2022-10-30
Data:Cesta na severozápad. XIII. část (edit)

URL

Cesta na severozápad. XIII. část 2013-11-23 empepa.net Třináctá a poslední část série článků o hledání Severozápadního průjezdu (v tomto článku popis plavby Roalda Amundsena na lodi Gjøa). cs blog article Severozápadní průjezd 2022-10-30
Data:Clairvoyants and mediums search for Franklin (edit)

URL

Clairvoyants and mediums search for Franklin 2022-03-01 W. Gillies Ross Polar Record 39 (208): 1–18 (2003) Podrobný přehled o zprávách jasnovidců a médií, týkajících se Franklinovy expedice. Odkaz na plný text článku v PDF. A detailed review of psychic and media reports concerning the Franklin expedition. Link to the full text of the article in PDF. en journal article "Zjevení" z Londonderry Role jasnovidců a médií v pátrání po Franklinově expedici 2022-07-16
Data:Copies of Instructions Addressed to Captain Sir John Franklin, R.N., in reference to the Arctic Expedition of 1845 (edit)

URL

Copies of Instructions Addressed to Captain Sir John Franklin, R.N., in reference to the Arctic Expedition of 1845 Google Books Naskenovaný text Instrukcí. Scanned text of the Instructions. en document Instrukce britské Admirality Johnu Franklinovi pro jeho výpravu 2022-07-07
Data:Coppin, Louisa (oxforddnb.com) (edit)

URL

Coppin, Louisa 2004-09-23 Ralph Lloyd-Jones Oxford Dictionary of National Biography Základní informace o zesnulé dceři Williama Coppina a jejím údajném zjevení (placený přístup). Basic information on the late William Coppin's daughter and her alleged vision (paid access). en encyclopedia article William Coppin 2022-07-16
Data:CROZIER. (Captain, 1841. F-P., 28; H-P., 9.) (edit)

URL

CROZIER. (Captain, 1841. F-P., 28; H-P., 9.) A Naval Biographical Dictionary (1849) en encyclopedia article Francis Rawdon Moira Crozier 2022-02-06
Data:Dealy Island: Beechey Island's Twin (kabloonas.blogspot.com) (edit)

URL

Dealy Island: Beechey Island's Twin 2015-02-18 Andrés Paredes Kablonaas en blog article Kelletovo skladiště na Dealyho ostrově 2022-07-07
Data:Descendant's DNA helps identify lost sailor in doomed 1845 Franklin expedition (youtube.com) (edit)

URL

Descendant's DNA helps identify lost sailor in doomed 1845 Franklin expedition 2021-05-11 Global News Youtube Channel en video John Gregory 2022-02-20
Data:DNA identification of a sailor from the 1845 Franklin northwest passage expedition (cambridge.org) (edit)

URL

DNA identification of a sailor from the 1845 Franklin northwest passage expedition 2021-04-28 Douglas R. Stenton Stephen Fratpietro Anne Keenleyside Robert W. Park Polar Record 57, 2021 Placený přístup k textu článku, v němž byla identifikace Johna Gregoryho oznámena. Paid access to the article announcing John Gregory identification. en journal article John Gregory 2022-02-20
Data:Dr. Harry Goodsir (photograph,1842) (edit)

URL

Dr. Harry Goodsir (photo,1842) 1842-01-01 John Adamson Collections of University of St. Andrews (UK) Fotografie Harryho Goodsira z roku 1842. Photo of Harry Goodsir (1842). en collection item image Henry (Harry) Duncan Spens Goodsir 2023-01-07
Data:Ecce Homo - sir John Franklin (edit)

URL

Ecce Homo - sir John Franklin 2007-06-11 Libor Vykoupil Český rozhlas Brno Článek ČRo Brno o Johnu Franklinovi a jeho poslední nešťastné expedici. cs news article 2022-10-22
Data:Edwards the Carpenter and the Discovery of the Boat Place (illuminator.blog) (edit)

URL

Edwards the Carpenter and the Discovery of the Boat Place 2022-04-24 Logan Zachary illuminator dot blog en blog article Člun v Erebus Bay 2023-07-10
Data:Eleanorporden – The life and times of Eleanor Anne Porden (edit)

URL

eleanorporden – The life and times of Eleanor Anne Porden Blog o [[Eleanor Anne Pordenová|Eleanor Anne Pordenové]], první ženě [[John Franklin|Johna Franklina]]. Blog about Eleanor Anne Pordenové which was the first wife of John Franklin. en blog Eleanor Anne Porden 2024-02-24
Data:Elisha Kent Kane – lékař na za polárním kruhem (edit)

URL

Elisha Kent Kane – lékař za polárním kruhem 2011-12-13 Jiří Martínek Hedvábná stezka Stručný životopis Dr. Kane včetně jeho podílu na pátrání po Franklinově expedici. Zřejmě převzato z "KDO BYL KDO – světoví cestovatelé a mořeplavci" (Libri, 2003), jímž je autor článku spoluautorem. V článku citováno jako "Encyklopedie světových cestovatelů". cs encyclopedia article Elisha Kant Kane 2022-10-22
Data:Erebus & Terror Files (edit)

URL

Erebus & Terror Files Peter Carney Příležitostná série "nesouvislých poznámek" (citát autora) dokumentujících autorovy myšlenky a původní výzkumy týkající se Franklinovy expedice v roce 1845. Occasional series of "rambling notes" (as author says) documenting author's thoughts and original research relating to the 1845 Franklin Expedition. en blog 2022-10-01
Data:Erebus 1845 (olodich.blog.cz) (edit)

URL

Erebus 1845 Blog "O lodích" (archivováno na archive.org) Stručný popis konstrukce a kariéry této lodě v češtině, převzatý z "Encyklopedie plachetních lodí". cs encyclopedia article HMS Erebus 2022-02-06
Data:Erebus and Terror - The Antarctic Expedition 1839-1843, James Clark Ross (edit)

URL

Erebus and Terror - The Antarctic Expedition 1839-1843, James Clark Ross Cool Antartica Popis Erebu a Terroru a antarktické výpravy Jamese Rose. Erebus and Terror at James Ross's Antarctic Expedition. en HMS Erebus HMS Terror Rossova antarktická expedice (1839-1843) 2022-02-06
Data:EREBUS and TERROR, H.M.S, List of Officers and Men dated 1845 (edit)

URL

EREBUS and TERROR, H.M.S, List of Officers and Men dated 1845 Royal Museums Greenwich Muster books" HMS Erebus a HMS Terror z poslední Franklinovy expedice. Ve sbírkách National Maritime Museum v Greenwichi. Muster books" HMS Erebus and HMS Terror from Franklin's last expedition. In the collections of the National Maritime Museum in Greenwich. en archive item Účastníci Franklinovy expedice 2022-02-26
Data:Erebus. M. (discovery.nationalarchives.gov.uk) (edit)

URL

Erebus. M. The National Archives (UK) Muster Book (seznam členů posádky) HMS Erebus (3. března – 30. června 1845). Záznam o archivní položce ADM 38/672 z archivu britské admirality. Muster Book (crew list) of HMS Erebus (3 March - 30 June 1845). Record of archive item ADM 38/672 from the British Admiralty Archives. en archive item Účastníci Franklinovy expedice 2022-02-26
Data:Errorbus (jamesfitzjames.com) (edit)

URL

Errorbus 2022-06-20 Fabiënne Tetteroo jamesfitzjames.com Výčet několika faktických chyb týkajících se [[James Fitzjames|Jamese Fitzjamese]] v knize Michaela Palina [[Erebus: The Story of a Ship]]. A list of several factual errors concerning James Fitzjames in Michael Palin's Erebus: The Story of a Ship. en blog article HMS Erebus 2022-07-07
Data:Eskymácké příběhy vyprávějí o zaniklé expedici (edit)

URL

Eskymácké příběhy vyprávějí o zaniklé expedici 2010-09-22 Jaroslav Petr Český rozhlas Plus Autor tvrdí, že podle eskymáckých svědectví lodě Franklinovy výpravy ztroskotaly u Ostrovů královské zeměpisné společnosti (Royal Geographical Society Islands), západně od Ostrova krále Viléma (to se později nepotvrdilo). cs news article 2022-10-22
Data:Exploration 2023 – Wrecks of HMS Erebus and HMS Terror National Historic Site (Parks Canada) (edit)

URL

Exploration 2023 – Wrecks of HMS Erebus and HMS Terror National Historic Site 2024-01-22 Parks Canada Stránka Parks Canada shrnující výsledky průzkumu vraků HMS Erebus a HMS Terror v roce 2023. A Parks Canada page summarizing the results of the 2023 survey of the wrecks of HMS Erebus and HMS Terror. en web_page HMS Erebus HMS Terror Pátrání po Franklinově expedici 2024-01-27
Data:Fabiënne (fabtet.tumblr.com) (edit)

URL

jamesfitzjamesdotcom Fabiënne Tetteroo Blog autorky webu [https://jamesfitzjames.com/ jamesfitzjames.com] na Tumblru. Blog of the author of website [https://jamesfitzjames.com/ jamesfitzjames.com] on Tumblr. en blog James Fitzjames 2022-04-17
Data:Finding the dead: bodies, bones and burials from the 1845 Franklin northwest passage Expedition (edit)

URL

Finding the dead: bodies, bones and burials from the 1845 Franklin northwest passage Expedition 2018-10-30 Douglas R. Stenton Polar Record, Volume 54, Issue 3, May 2018, pp. 197 - 212 en journal article Pátrání po Franklinově expedici 2023-04-15
Data:Finger-Post (edit)

URL

Finger-Post Alison Freebairn Blog věnovaný Franklinově expedici, zejména Robertu Anstrutheru Goodsirovi a pátrání po expedici v letech 1849-59. Autorka je badatelka původem ze Skotska, žijící v Ženevě. Full title: There stood no friendly finger-post to guide us... The author is an independent researcher from Scotland who is based in Geneva, Switzerland. Her interests include Robert Anstruther Goodsir, the 1849-1859 searches for the Franklin Expedition, and Victorian graveyards. en blog 2022-09-29
Data:First member of ill-fated 1845 Franklin expedition is identified by DNA analysis (eurekalert.org) (edit)

URL

First member of ill-fated 1845 Franklin expedition is identified by DNA analysis 2021-05-06 University of Waterloo Tisková zpráva k identifikaci lebky Johna Gregory, EurekAlert. Press release on the identification of John Gregory's remains, EurekAlert. en press release John Gregory 2022-02-20
Data:FITZJAMES. (Capt., 1845. f-p., 20; h-p., 2.) (edit)

URL

FITZJAMES. (Capt., 1845. f-p., 20; h-p., 2.) A Naval Biographical Dictionary (1849) en encyclopedia article James Fitzjames 2022-04-17
Data:Fitzjames' cabin (erebusandterrorfiles.blogspot.com) (edit)

URL

Fitzjames' cabin 2011-11-07 [[Peter Carney]] 2011-11 Rekonstrukce podoby Fitzjamesovy kabiny na HMS Erebus. Reconstruction of Fitzjames' cabin on HMS Erebus. en blog article James Fitzjames 2022-04-17
Data:Footnotes to the Franklin Search (Beaver) (edit)

URL

Footnotes to the Franklin Search 1955-03-01 The Beaver, Spring 1955 Článek pojednává o Halkettsově nafukovacím člunu (který měla mít k dispozici i Franklinova výprava), návštěvě velrybářské lodi na Beecheyho ostrově v roce 1865 (včetně průzkumu Northumberland House) a údajném spatření vraku lodi (Franklinovy? nyní víme, že tam se nenacházela) v ústí Backovy řeky. The article discusses Halketts' inflatable boat (which Franklin's expedition was supposed to have had), a visit to a whaling ship on Beechey Island in 1865 (including an exploration of Northumberland House), and a supposed sighting of a shipwreck (Franklin's? we now know it wasn't there) in the mouth of the Back River. en journal article Northumberland House 2022-11-18
Data:Found! John Gregory (visionsnorth.blogspot.com) (edit)

URL

Found! John Gregory 2021-06-21 [[Russell Potter]] Visions of the North Článek o zjištění skutečného data narození Johna Gregoryho. An article about finding out the actual date of John Gregory's birth. en blog article John Gregory 2022-02-20
Data:Fox (ship) (en.wikipedia.org) (edit)

URL

Fox (ship) English Wikpedia Loď McClintockovy výpravy (1857-59). Ship of the McClintock expedition (1857-59). en encyclopedia article McClintockova výprava (1857-59) 2022-07-07
Data:Francis Crozier (en.wikipedia.org) (edit)

URL

Francis Crozier English Wikpedia en encyclopedia article Francis Rawdon Moira Crozier 2022-02-06
Data:Franklin expedition Relics (edit)

URL

Franklin expedition Relics Andrés Paredes Podrobná Google mapa pozůstatků Franklinovy výpravy. A detailed Google map of the remains of the Franklin expedition. en map 2022-09-29
Data:Franklin Expedition Resources (dramaticopeningshot.com) (edit)

URL

Franklin Expedition Resources (The Cold Boys Fandom Hub) The Cold Boys Fandom Hub en list of sources 2022-10-22
Data:Franklin Expedition Wiki (edit)

URL

Franklin Expedition Wiki Komunitní webové stránky o Franklinově expedici. A collaborative community website about the Franklin Expedition. en encyclopedia 2022-10-01
Data:FRANKLIN, Kt., K.C.H., K.R.G., D.C.L., F.R.S. (Captain, 1822. f-p., 28; h-p., 19.) (edit)

URL

FRANKLIN, Kt., K.C.H., K.R.G., D.C.L., F.R.S. (Captain, 1822. f-p., 28; h-p., 19.) A Naval Biographical Dictionary (1849) en encyclopedia article John Franklin 2022-02-11
Data:Franklin, Sir John (1786–1847) (adb.anu.edu.au) (edit)

URL

Franklin, Sir John (1786–1847) Australian Dictionary of Biography en encyclopedia article John Franklin 2022-02-11
Data:Franklin, sir John (leporelo.info) (edit)

URL

Franklin, sir John Ottův slovník naučný cs encyclopedia article John Franklin 2022-10-22
Data:Franklin's Ghost (edit)

URL

Franklin's Ghost Ted Betts en blog 2022-10-01
Data:Franklin's lost expedition (en.wikipedia.org) (edit)

URL

Franklin's lost expedition English Wikpedia en encyclopedia article 2022-10-22
Data:Franklin's Lost Expedition (franklinslostexpedition.blogspot.com) (edit)

URL

Franklin's Lost Expedition Blog o kanadském pátrání po Franklinově expedici v roce 2012. Informational blog about the Canadian search for Franklin's lost ship in the Arctic in 2012. en blog 2022-10-01
Data:George Back – objevitel Rybí řeky (edit)

URL

George Back – objevitel Rybí řeky 2011-10-10 Jiří Martínek Hedvábná stezka Částečný stručný životopis George Backa včetně jeho účasti na několika výpravách, kterých se účastnil či je vedl John Franklin. cs encyclopedia article George Back 2022-10-22
Data:Geraldine Rahmani: Francis Crozier (1796-1848?) (edit)

URL

Francis Crozier (1796-1848?) Geraldine Rahmani Arctic, Vol. 37, No. 1 (March 1984), pp. 68-69 en journal article Francis Rawdon Moira Crozier 2022-02-06
Data:German North Polar Expedition (en.wikipedia.org) (edit)

URL

German North Polar Expedition English Wikpedia Článek o první a druhé německé polární expedici, přičemž druhé se zúčastnil i Julius Payer. An article about the first and second German polar expeditions, the latter of which included Julius Payer. en encyclopedia article Julius Payer 2022-03-26
Data:Harry Goodsir (en.wikipedia.org) (edit)

URL

Harry Goodsir English Wikpedia en encyclopedia article Henry (Harry) Duncan Spens Goodsir 2022-04-17
Data:Harry Goodsir and the Last Franklin Expedition, of 1845 (journals.sagepub.com) (edit)

URL

Harry Goodsir and the Last Franklin Expedition, of 1845 2004-05-01 Matthew H Kaufman Journal of Medical Biography Placený odborný článek o účasti Harryho Goodsira na Franklinově expedici. Paid access. en journal article Henry (Harry) Duncan Spens Goodsir 2022-04-17
Data:Hecla-class bomb vessel (en.wikipedia.org) (edit)

URL

Hecla-class bomb vessel English Wikpedia en encyclopedia article Bombové lodě 2022-02-12
Data:Heinrich Klutschak – Pražan mezi Eskymáky (edit)

URL

Heinrich Klutschak – Pražan mezi Eskymáky 2011-12-13 Hedvábná stezka Stručný životopis Heinricha Klutschaka, účastníka Schwatkova pátrání po Franklinově expedici. cs encyclopedia article Heinrich Klutschak 2022-10-22
Data:Hidden Tracks Archive (edit)

URL

Hidden Tracks Archive Úplný archiv textů z různých blogů zesnulého Williama Battersbyho. The full collection of all the writings from various blogs by late William Battersby. en blog 2022-09-29
Data:History, Oral History and Archaeology:Reinterpreting the “Boat Places” of Erebus Bay (journalhosting.ucalgary.ca) (edit)

URL

History, Oral History and Archaeology:Reinterpreting the “Boat Places” of Erebus Bay Douglas R. Stenton Robert W. Park Arctic Vol. 70, No. 2 (June 2017) p. 203–218 en journal article John Gregory 2022-02-20
Data:HMS Erebus (1826) (en.wikipedia.org) (edit)

URL

HMS Erebus (1826) English Wikpedia en encyclopedia article HMS Erebus 2022-02-06
Data:HMS Erebus (1826) (pdavis.nl) (edit)

URL

HMS Erebus (1826) The Victorian Royal Navy Stručný přehled kariéry této lodě. Brief history of the HMS Erebus. en encyclopedia article HMS Erebus 2022-02-06
Data:HMS Terror (1813) (en.wikipedia.org) (edit)

URL

HMS Terror (1813) English Wikpedia en encyclopedia article HMS Terror 2022-02-06
Data:HMS Terror (1813) (pdavis.nl) (edit)

URL

HMS Terror (1813) The Victorian Royal Navy Stručný přehled kariéry této lodě. Brief history of the HMS Erebus. en encyclopedia article HMS Terror 2022-02-06
Data:Hoisting Terror’s Colours (edit)

URL

Hoisting Terror’s Colours 2013-11-04 Building HMS Terror Podrobný článek o barevném nátěru lodí Franklinovy výpravy. A detailed article on the paint scheme of the ships of Franklin's expedition. en HMS Erebus HMS Terror 2022-02-06
Data:Human hair from the wreck of HMS Erebus of the Franklin Expedition, 1845 (Journal of Archaeological Science) (edit)

URL

Human hair from the wreck of HMS Erebus of the Franklin Expedition, 1845: Elemental chemistry revealed by double-ablation LA-ICP-MS 2023-11-03 Adrian W. Bowman et al. Journal of Archaeological Science, Reports, Volume 52, December 2023, 104270 Výzkum vlasů a vousů z hřebene vytaženého z vraku [[HMS Erebus]] nepřinesl žádná podstatná zjištění ohledně osudů Franklinovy výpravy: nepodařilo se získat žádnou DNA a vzhledem ke kontaminaci vlasu z okolního prostředí ani zjistit nic o zdravotním stavu majitele vlasů. Examination of hair and beard from a comb recovered from the wreck of [[HMS Erebus]] yielded no significant findings regarding the fate of Franklin's expedition: no DNA could be recovered, and due to the contamination of the hair from the surrounding environment, nothing could be determined about the health of the hair's owner. en journal article HMS Erebus 2024-01-14

More...