Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee. Náklady na doménu a webhosting činí ročně 1385 CZK

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Beecheyho ostrov

From Franklinova expedice

Hroby členů Franklinovy expedice a Thomase Morgana na Beecheyho ostrově. Foto: Ansgar Walk, podrobnosti viz stránka obrázku

Beecheyho ostrov (Beechey Island) je malý neobývaný ostrov (rozloha 4,6 km2) u jihozápadního cípu mnohem většího ostrova Devon. De facto jde o poloostrov, protože je s ostrovem Devon spojen štěrkovou šíjí.

Beecheyho ostrov byl objeven a pojmenován 22. srpna 1819 britskou polární výpravou, které velel William Edward Parry. Ten ve své knize [1] uvádí:
"Lieutenant Beechey found that the land, which at this time formed the western extreme, and which lies on the side of the bay, opposite to Cape Riley, was an island; to which I, therefore, gave the name of BEECHEY ISLAND, out of respect to SIR WILLIAM BEECHEY."
V českém překladu:

"Poručík Beechey zjistil, že země, které se v tuto chvíli tvořila západní výběžek a která leží po straně zátoky, naproti mysu Riley, je ostrov; ten jsem pojmenoval BEECHEYHO OSTROV, na počest SIRA WILLIAMA BEECHEYHO."

O štěrkové šíji se Parry nezmiňuje.

U Beecheyho ostrova strávila Franklinova expedice zimu 1845/46 a později se stal základnou mnoha výprav pátrajících po Franklinovi a jeho druzích.


Mapa Beecheyho ostrova s pozůstatky po pobytu Franklinovy expedice, který vyšla v "Papers and Despatches relating to the Arctic Searching Expeditions of 1850-51. Together with a few remarks as to the probable course pursued by Sir John Franklin, etc. [Compiled by James Mangles. With maps.]", London 1951. Zdroj: Wikimedia Commons


Na ostrově jsou pohřbeni tři členové Franklinovy výpravy – John Torrington, John Hartnell a William Braine (všichni †1846) – a Thomas Morgan (†1853) z lodě Investigator, která pátrala po Franklinově výpravě.

Související stránky

Zdroje a poznámky