Přehled českojazyčné franklinovské literatury

Z Ztracená Franklinova expedice
Přejít na: navigace, hledání

Autorem následujícího přehledu je Gustav Vávra. Uvítáme jakékoli doplňky a připomínky k tomuto přehledu (info@franklinova-expedice.cz). Osobní pohled autora (GV) na uvedené knihy přináší trilogie článků "Ohlasy Franklinovy expedice u nás – v ČESKY vydané literatuře" na blogu – viz I., II. a III. část.

Přehled anglickojazyčné faktografické literatury naleznete na stránce Knihy.

Faktografická literatura

(bez nároku na úplnost, zvláště u předválečných titulů)


 • Prof. RNDr. František Běhounek: „Trosečníci polárního moře“, 1. vydání (dále mnohokrát reeditováno po úpravách) nakl. „Mars“ 1928, ještě jako: „TROSEČNÍCI NA KŘE LEDOVÉ (Vzducholodí na Severní točnu)“.
Autobiografická kniha našeho slavného polárního badatele o jeho účasti na Nobileho expedici vzducholodí „Italia“, obsahuje stručné líčení Franklinovy expedice v historických souvislostech


 • Heinrich Hubert Houben: „Volání severu“, (orig.: „Der Ruf des Nordens: Abenteuer und Heldentum der Nordpolfahrer“, Wegweiser-Verlag, Berlin 1927), česky nakl. A. Svěcený r. 1929 (další vyd. Dělnické nakladatelství), překlad: František Neumann.
Na svou dobu přínosný popularizační pramen o arktických expedicích, s kapitolou o Franklinově výpravě i předešlých, i o výpravách hledačských, v mírně beletrizované formě.


 • Franz Weigert: „Auf der Suche nach Franklin“, nakl. Sollors Verlag, Reichenberg 1937 (samozřejmě nikoli česky, avšak vydáno v tehdy „sudetském“ Liberci!").


 • Prof. Josef Kunský: „Objevy polárních končin“, nakl. Ing. Mikuta, Praha 1946.
Pouze dva odstavce o Franklinově výpravě ve zcela stručné přehledové knížečce od českého geologa.


 • Alina a Czesław Centkiewiczovi: „Dobývání Arktidy“, (orig.: „Na podbój Arktyki“, Czytelnik, Warszawa 1952), česky nakl. Mladá fronta 1958, překlad: Lenka Teigová-Stachová.
Dobově ideologicky poplatná, avšak překvapivě rozsáhlá a podrobná (450 stran) zajímavá popularizující kniha, bohužel v příp. Franklinovy výpravy (stejný koncept kapitol, jinak se koncepci této knihy polských polárních publicistů spíše vymykající částečná beletrizace, i celková téměř doslovnost!) jde o jednoznačný PLAGIÁT franklinovských pasáží z předválečné práce Houbenovy!!!


 • Edouard Calic: „Amundsen Poslední Viking“, (orig.: "Amundsen, le dernier Viking", Fayard, Paris 1964), česky nakl. Vyšehrad 1971, překlad: Josef Hajný.
Nekritická apologie norského polárního badatele, na dvou stránkách s franklinovskou tématikou oplývající autorskými i překladatelskými chybami.


 • Joachim G. Leithäuser: „Země na obzoru“, (orig.: „Ufer hinter dem Horizont“, Safari-Verlag, West-Berlin 1968), česky nakl. Orbis 1971, překlad: Jan Hruška.
Tři a půl stránky o Franklinově expedici (hlavně o hledačských výpravách) v popularizační práci o zeměpisných objevech.


 • Thayer Willis (+Geoffrey Hindley, Carl Proujan): „Kde končí Země (Svět ledu, Střecha světa, Tajemství oceánů)“, (orig.: "Earth's Last Frontiers", Aldus Books Ltd., London 1971), česky nakl. Albatros 1980, překlad: Jiří Stach (avšak dobově příznačně z něm. vydání "Zu den letzten Grenzen der Erde", Prisma Verlag GmbH, Gütersloh 1977).
Pouze první část velmi výpravné (obrazovým materiálem - nejen na svou dobu!) publikace od prvního ze tří autorů se týká polárních výprav, v ní je dosti obsáhlá kapitola hlavně o franklinovských výpravách hledačských.


 • Stanislav Bártl: „Arktida stopami průkopníků“, nakl. Olympia 1986.
První třetina knihy (další kapitoly jsou o výpravách ruských a sovětských) o Franklinově výpravě je doposud překvapující (informovaností a objektivností na svou dobu) hodnotnou prací známého českého polárního publicisty, která si pro svoji až udivující solidnost pravděpodobně zaslouží podrobnější pojednání v budoucnu.


 • Bertrand Imbert: „Velké polární výpravy“, (spoluautor Claude Lorius v českém vydání bůhvíproč neuveden/?!/, orig.: „Le Grand Défi des pôles“, Éditions Gallimard, Paris 1987), česky nakl. Slovart (ČR) 1996, překlad: Blanka Neužilová.
Čistě popularizační přehledová knížka pro mládež, Franklinova výprava pojednána stručně, lze vyzdvihnout snad jen ilustrační doprovod na kvalitnějším papíře a s lepší úrovní reprodukce, než tomu bývalo dříve.


 • Chauncey C. Loomis: „Tajuplné a tragické břehy: Příběh objevitele Charlese Francise Halla“, (orig.: „Weird and Tragic Shores: The story of Charles Francis Hall, Explorer“, Random House, New York 2000), česky nakl. Metafora 2001, překlad: Jiří Martínek (podle aktualizovaného vydání z r. 2000, první bylo v r. 1971).
Velmi hodnotná a poutavá kniha popisuje formou podrobné biografické studie život franklinovského hledače a svérázného amerického polárního badatele, podivínského Ch. F. Halla – patří nepochybně k tomu nejlepšímu, co v češtině k tématu vyšlo, a nelze než zdůraznit její přínosnost, např. i ohledně relativity inuitských svědectví.


 • Alan Gurney: „Závod o Bílý kontinent (Dobývání Antarktidy)“, (orig.: „The Race to The White Continent“, W. W. Norton Company, New York 2002), česky nakl. Jiří Buchal – BB/art 2003, překlad: Jiří Otáhal.
Přes překladatelovo jisté nezvládnutí nautické terminologie rovněž velmi hodnotná práce, také psaná značně poutavým stylem, zabývající se ranými objevitelskými výpravami do jižního Pacifiku, tudíž i Flindersovou s mladým Franklinem na palubě, samozřejmě i antarktickou expedicí Rossovou s „Erebem“ a „Terrorem“, z čehož je přínos knihy jasný.


 • Dr. Roman Laube: „Z Čech a Moravy až k severnímu pólu“, nakl. MARE-CZECH (Marek Přikryl) 2009.
Velmi solidní publikace (vč. obrazového materiálu) zpracovává nejen podrobně Payerovu expedici (autorovým předkem byl Payerův krajan, současník, a rovněž polární výzkumník Gustav Karl Laube!), ale k tématu (a stručně o Franklinovi) v jedné kapitole i hledačskou expedici por. Schwatky, vzhledem k pražskému rodákovi Klutschakovi.


 • PhDr. Miroslav Martínek: „Velké polární výpravy“, nakl. Pražská vydavatelská společnost/ Epocha 2011.
Přes shodu titulu s jedním výše uvedeným, jde o původní český popularizační přehled polárních expedic od zkušeného historického publicisty, relativně důkladný (na úrovni poznatků před nálezem lodí) popis výpravy Franklinovy i hledačských je bohužel jako reminiscence zakomponován do popisu Amundsenova proplutí Severozápadní cestou – vyzdvihnout lze i popis výpravy Payerovy a jeho malířských prací na franklinovské téma, žel se autor neubránil (někdy nedůležitým, někdy až trapným) faktickým chybám!


 • Judith Schalansky: „Atlas odlehlých ostrovů (Padesát ostrovů, které jsem nikdy nenavštívila a nikdy nenavštívím)“, (orig.: „Atlas der abgelegenen Inseln“, Mareverlag, Hamburg 2009), česky nakl. „65. pole“ 2011, překlad: Martina Loskotová.
Spíše roztomilá kuriozita, mapy neobydlených a „nenavštívených“ ostrovů doplněné celostránkovými esejemi, u Franklinova ostrova (antarktického) najdeme dosti vtipný popis výpravy Rossovy i zmínku o Franklinově, i když s překladatelskými nejapnostmi.


 • Dick Durham (edit.): „Neuvěřitelná námořní dobrodružství – Skutečné příběhy z širého moře“, (orig.: „Amazing Sailing Stories“, John Wiley and sons, Hoboken 2009), česky nakl. IFP Publishing 2012, překlad: Iva Filková.
Sbírka příběhů jachtařů a osamělých mořeplavců, zpestřená námořními historkami všeho druhu z různých dob – kapitola o Franklinově výpravě (zřejmě časopisecký článek, uvedený zdroj je evidentně chybný) je dosti věnována tématu kanibalismu, reflektuje novější pátračské teorie, a je zajímavá uvedením dobových „hoaxů“ a fám z doby hledačských expedic.


 • Mgr. Petr Květina (a kol.): „Minulost, kterou nikdo nenapsal“, nakl. Pavel Mervart 2015.
Obsáhlá publikace o archeologii a etnografii, kratší (velice solidní) kapitolka o Franklinově expedici (publik. i časopisecky – Respekt 2014) zohledňuje novodobé pátračské nálezy a teorie, vzhledem k tématu knihy je věnována především interakcím účastníků expedice s Inuity – kniha je první v češtině, která reflektuje nález „Erebu“ v r. 2014!!!


 • J. Duffack: „Ztracené lodě“, nakl. AOS Publishing 2016, překlad: Jana Mészárosová.
Senzacechtivá kompilace námořních příběhů všeho druhu od slovenského „záhadologa“ s nejasnou koncepcí a krkolomným stylem (vč. překladu) nevalné úrovně – přes nějaké chybky drží dvoustránková zmínka o Franklinově expedici další primát, jde o první česky vydanou knihu, která na poslední chvíli zaznamenala a uvádí nález „Terroru“ r. 2016!!!

Beletrie

 • Jules Verne: „Dobrodružství kapitána Hatterase“, (orig.: „Voyages et aventures du capitaine Hatteras“, Hetzel, Paris 1864/66), česky 1. vydání nakl. Alois R. Lauermann 1884, překlad: Pavel J. Šulc, jako: „Příhody kapitána Hatterasa“, z mnoha vydání lze uvést i historizující a neupravované nakl. Návrat 1995, překlad: Vítězslav Unzeitig (podle vydání nakl. Kočí/Beaufort Praha, 1907) jako: „Dobrodružství kapitána Hatterasa“.
Nesmírně bizarní raná verneovka (autorova teprve druhá kniha s dobrodružně-fantastickou tématikou) srší pro Verna až netypicky zábavnými podivnostmi, psaná byla evidentně pod aktuálním dojmem výprav hledačských – přes svébytný příběh o podivínském dobyvateli severního pólu (s vtipnou pointou) obsahuje líčení jak těch expedicí hledačských, tak Franklinovy, formou vyprávění jednoho z hrdinů posádce lodi.


 • Alina a Czesław Centkiewiczovi: „Roald Amundsen“, (orig.: „Człowiek, o którego upomniało się morze“, Czytelnik, Warszawa 1966), česky nakl. Mladá fronta 1971, překlad: Helena Stachová.
Jedná se tentokrát čistě o práci pro mládež od už zmíněné dvojice polských polárních publicistů, obsahující i beletrizované epizody o Amundsena předcházejících výpravách – jak nepřekvapuje, v kapitole o Franklinovi autoři vykrádají sebe sama z práce o Arktidě (viz výše), jen ještě románovější formou – a důsledně (až do doslovného znění fiktivních výroků apod.) tedy i uvedeného H. H. Houbena!!!


 • Sten Nadolny: „Objevení pomalosti“, (orig.: „Die Entdeckung der Langsamkeit“, Piper Verlag, München 1983), česky nakl. Volvox Globator 1997, překlad: Radovan Charvát.
Z česky vydané tématické beletrie nepochybně dílo největší umělecké úrovně, románový životopis Sira Johna Franklina od dětství, takže o výpravě jsou samozřejmě jen poslední stránky – bohužel však autor příliš podřídil svého hrdinu (jako kontrast) svému odporu k moderní „uspěchanosti“, takže z něj vytvořil dosti těžko uvěřitelnou postavu, působící dojmem až retardovaného autisty!


 • Elizabeth McGregorová: „Dítě ledu“, (orig.: „The Ice Child“, Bantam Press, London 2001), česky nakl. Knižní klub 2002, překlad: Dušan Zbavitel.
Žánrová kuriozita, jde totiž o „ženský“ román(!), odehrávající se částečně mezi současnými franklinovskými pátrači, naštěstí však asi třetina knihy (lepší úrovně) je retrospektiva přímo z výpravy – přes nepříliš reálného dětského hrdinu (plavčíka) a poplatnost senzacechtivějším současným teoriím (S. Cookman „Ice Blink“) lze vyzdvihnou sugestivní atmosféru, v některých pasážích (kanibalismus) působící vzhledem k viktoriánské mentalitě rozhodně uvěřitelněji, než pozdější román Simmonsův - který ostatně zaráží podobností motivů!


 • Mordecai Richler: „Byl tu Šalomoun Gursky“, (orig.: „Solomon Gursky was here“, Viking Canada 1989), česky nakl. Argo 2004, překlad: Petr Pálenský.
Literárně rovněž opět nemálo hodnotná románová freska, dosti humorně popisující osudy kanadsko-židovské rodiny lihovarníků, včetně např. prohibičních pašeráků a gangsterů, takže Franklinova expedice je jen jedním z mnoha epizodických motivů – ovšem zakladatel rodu, židovský podvodníček, přežívá právě jako její účastník(!), s mnoha vtipnými narážkami na souvislosti franklinovské a pátračské, autor se nevyhýbá ani motivům kanibalismu a homosexuality.


 • Dan Simmons: „Terror“, (orig.: „The Terror“, Little, Brown and Co, USA 2007), česky nakl. Jiří Buchal – BB/art 2007, překlad: Pavel Medek.
Dosti zásadní rozsáhlý román od zkušeného autora sci-fi a hororů oplývá především sugestivní, skutečně mrazivou a pochmurnou atmosférou, ač použití nadpřirozeného motivu eskymáckého strašidla likvidujícího výpravu je možná až diskutabilně nadbytečné – zarážejí však bohužel (kromě jistých překladových podivností) přes autorem proklamovanou snahu o autenticitu faktické chyby, mající občas vliv na nelogičnost zápletek a někdy i na beletrii vskutku až podivné nakládání s reálnými historickými postavami.


 • Clive Cussler/Dirk Cussler: „Ďáblův dech“, (orig.:„Arctic Drift“, Michael Joseph LTD/Penguin Random House, 2008), česky také nakl. Jiří Buchal – BB/art 2009, překlad: Ondřej Duha.
Autor akčních thrillerů zde spolu se synem spáchal naprostý škvár , ve kterém hrdina z jeho cyklu o agentuře NUMA čelí např. i hrozící válce mezi USA a Kanadou(!), úkladům tajných služeb i záhadnému meteorologickému jevu, přičemž však v příběhu na populární motiv globálního oteplování ještě stihne najít potopený „Terror“ i „Erebus“ zamrzlý v ledovci – na lodě se totiž (dosti krkolomným způsobem) během expedice dostal náklad vzácného kovu ruthenia, strategicky dnes důležitý pro „umělou fotosyntézu“, tehdy však působící zešílení jejich posádek!!!

Reklama