Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee. Náklady na doménu a webhosting činí ročně 1385 CZK

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Pomník Johna Franklina na Waterloo Place (Londýn)

From Franklinova expedice

Pomník Johna Franklina v Londýně. Celkový pohled. Foto: Marie Michlová
Pomník Johna Franklina v Londýně. Věnec. Foto: Marie Michlová
Reliéf Franklinova pohřbu. Foto: Marie Michlová
Deska se jmény posádky lodi Erebus. Foto: Marie Michlová
Deska se jmény posádky lodi Terror. Foto: Marie Michlová
Umístění: Waterloo Place, London
Autor: Mathew Noble
Vztyčen: 1866
Poloha na Google Maps

Pomník byl odhalen ve čtvrtek 15. listopadu 1866 sirem Johnem Pakingtonem, tehdejším Prvním lordem admirality Spojeného království. [1]

Pomník tvoří bronzová socha Johna Franklina na podstavci. Sochu popisuje dobový článek v deníku Spectator takto (volný překlad): Franklin je zachycen v okamžiku, kdy informuje své důstojníky a posádku o objevu Severozápadního průjezdu. Drží v ruce dalekohled, mapu a kompas a přes svou námořnickou uniformu má přehozen kožešinový plášť. Socha je 8 stop 4 palce vysoká. Podle vyjádření lady Franklinové a přátel je socha Johnu Franklinovi neobyčejně podobná.

Na přední straně podstavce je umístěn nápis:

To the great Arctic Navigator / and his brave companions / who sacrificed their lives in completing / the discovery of the North West Passage / AD 1847.8 / Erected by the unanimous vote of Parliament

V překladu:

Velkému arktickému navigátorovi / a jeho statečným společníkům / kteří obětovali své životy při dokončení / objevení Severozápadního průjezdu / LP 1847-8 / Vztyčeno na základě jednomyslného usnesení Parlamentu

Na levém a pravém boku podstavce jsou bronzové desky se seznamem členů posádek lodí Erebus a Terror a pod nimi nápis They forged the last link with their lives, tedy zhruba Ukuli poslední spojnici (resp. článek řetězu) svými životy - míněno tak, že objevili poslední chybějící část Severozápadního průjezdu za cenu ztráty života.

Nad nápisem je reliéf znázorňující (hypotetický) pohřeb Sira Johna Franklina v Arktidě za účasti posádek lodí a s Erebem a Terrorem v pozadí.

Související stránky

Zdroje a poznámky