Napište nám, co si o tomto webu myslíte! Jednostránkový dotazník na 2-3 minuty

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Mramorová deska od lady Franklinové umístěná na Beecheyho ostrově

From Franklinova expedice

V srpnu 1858 (patrně 15. srpna či o den dříve nebo později) umístila McClintockova výprava na Beecheyho ostrov mramorovou pamětní desku, kterou nechala vyrobit lady Franklinová na památku členů Franklinovy expedice se záměrem umístit ji na Beecheyho ostrově. Na palubu Foxe ji McClintock vzal v Godhavenu. Deska byla vyrobena v New Yorku pod dohledem Henryho Grinnella a na ostrov ji měla původně dopravit americká expedice pod vedením kapitána Hartsteina v roce 1855. "Okolnosti" však zabránily Hartsteinově expedici splnit tuto úlohu (šlo patrně o expedici vedenou poručíkem amerického námořnictva Henry J. Hartsteinem - či Hartstenem, která hledala tzv. Druhou Grinnelovu expedici; vzhledem k tomu, že Druhá Grinnelova expedice byla ztracena na severozápadě Grónska, není mi jasné, jak se měla dostat na Beecheyho ostrov).

McClintock umístil dokument na vyvýšenině poblíž kenotafu se jmény těch, kdo zahynuli během vládní expedice pod vedením sira Edvarda Belchera. Je zde také umístěna malá deska na památku poručíka Bellota.

Text na desce je následující:


TO THE MEMORY OF FRANKLIN,
CROZIER, FITZJAMES,
AND ALL THEIR
GALLANT BROTHER OFFICERS AND FAITHFUL
COMPANIONS WHO HAVE SUFFERED AND PERISHED
IN THE CAUSE OF SCIENCE AND
THE SERVICE OF THEIR COUNTRY.
THIS TABLET
IS ERECTED NEAR THE SPOT WHERE
THEY PASSED THEIR FIRST ARCTIC
WINTER, AND WHENCE THEY ISSUED
FORTH TO CONQUER DIFFICULTIES OR
TO DIE.
IT COMMEMORATES THE GRIEF OF THEIR
ADMIRING COUNTRYMEN AND FRIENDS,
AND THE ANGUISH, SUBDUED BY FAITH,
OF HER WHO HAS LOST, IN THE HEROIC
LEADER OF THE EXPEDITION, THE MOST
DEVOTED AND AFFECTIONATE OF
HUSBANDS.

--o--

"AND SO HE BRINGETH THEM UNTO THE
HAVEN WHERE THEY WOULD BE."
1855.
This stone has been entrusted to be affixed in its place by the Officers and Crew of the
American Expedition, commanded by Lt. H. J. Hartstein, in search of Dr. Kane and
his Companions.
This Tablet haying been left at Disco by the
American Expedition, which was unable to
reach Beechey Island, in 1855, was put on
board the Discovery Yacht Fox, and is now
set up here by Captain M'Clintock, R.N.,
commanding the final expedition of search
for ascertaining the fate of Sir John Franklin
and his companions, 1858.


V českém překladu:


Na památku Franklina,
Croziera, Fitzjamese,
a všech jejich
statečných bratrů důstojníků a věrných
druhů, kteří trpěli a zahynuli
ve jménu vědy a
ve službě své zemi.
Tato deska
je vztyčena nedaleko místa, kde
strávili svoji první arktickou
zimu, a odkud se se vydali
vpřed překonat překážky nebo
zemřít.
Připomíná žal jejich
obdivujících krajanů a přátel,
a trápení, zmírněné vírou,
té, která ztratila, v osobě hrdinného
vůdce expedice, nejoddanějšího
a nejlaskavějšího z
manželů.
--o--
"a on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli." [1]
1855.
Tento kámen byl svěřen důstojníkům a posádce americké expedice, pátrající po Dr. Kanem a jeho druzích, pod velením por. H. J. Hartsteina
Tato deska byla zanechána v Disco americkou expedicí, která nemohla v roce 1855 dosáhnout Beecheyho ostrova, a byla vzata na palubu objevitelské jachty Fox, a je zde nyní umístěna kapitánem M'Clintockem, R.N., který velí poslední expedici mající za cíl zjistit osud Sira Johna Franklina a jeho druhů.


Současný osud či stav desky mi zatím není znám.

Související stránky

Zdroje a poznámky

  1. Citát z Bible, Žalmy 107, verš 30; český překlad viz http://www.biblenet.cz/app/b/Ps/chapter/107