Pátrání po Franklinově expedici

Z Ztracená Franklinova expedice
Přejít na: navigace, hledání

NA ČLÁNKU SE PRACUJE

Pátrání po Franklinově expedici pokrývá období od roku 1847, kdy jsou formulovány první plány pátrání, až do současnosti. Zatímco zpočátku je cílem zachránit účastníky expedice, postupně se důraz přesouvá na hledání deníků expedice, lodí, tělesných pozůstatků a dalších artefaktů, které by mohly zodpovědět dosud nejasné příčiny její zkázy.

Pokusů nalézt Franklinovu expedici či její pozůstatky bylo mnoho desítek a samotné jejich počítání a klasifikace je předmětem odborných článků [1]. V seznamu expedic na této stránce se omezíme na expedice či jiná pátrání "na místě" (nepočítáme tedy nerealizované plány, analýzy dokumentů či v současnosti satelitních snímků, případně "výpravy" spiritistických médií apod.). Řazení je chronologické s tím, že u každé výpravy či jiného pátrání je vyznačen jeho charakter (pozemní, lodní).¨

Pokusy o nalezení a záchranu Franklinovy expedice negativně ovlivnily zejména dva faktory:

  • Neexistoval žádný nouzový plán, žádná domluva, kde v případě neúspěchu (uvíznutí, ztroskotání) budou Franklinovi muži hledat záchranu. Neexistence takového plánu samozřejmě limitovala i rozhodování velitelů samotné expedice.
  • V rozporu minimálně s duchem, ne-li přímo literou instrukcí od Admirality nezanechala Franklinova výprava cestou žádné zprávy o svém dosavadním postupu, stavu expedice a dalších úmyslech (resp. takové zprávy přes veškeré úsilí nebyly nalezeny). Dlouhou dobu se tak např. předpokládalo, že expedice z prvního zimoviště na Beecheyho ostrově odplula Wellingtonovým kanálem na sever (ve skutečnosti expedice pokračovala na západ a pak na jih).

Níže uvedený přehled expedic nepochybně dlouhou dobu zůstane neúplný.

Záchranné expedice

Hledačské expedice

Související stránky

Externí odkazy

Zdroje a poznámky

Reklama