Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee. Náklady na doménu a webhosting činí ročně 1385 CZK

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

James Fitzjames

From Franklinova expedice

Revision as of 21:45, 4 May 2024 by Radouch (talk | contribs) (→‎Česká stopa: manželé Helferovi: +foto desky)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


James Fitzjames
Reprodukce daguerrotypie Jamese Fitzjamese, pořízená na palubě HMS Erebus
Národnost: Anglická
Narození: 27. červenec 1813
Rio de Janeiro (Brazílie)
Úmrtí:
Po 25. dubnu 1848.
Souvislost s Franklinovou expedicí
 • Kapitán Royal Navy
 • Eufratská expedice (1834-1837)
 • Velitel HMS Erebus během Franklinovy výpravy
 • James Fitzjames (27. července 18131848?) velel lodi Erebus na poslední Franklinově výpravě.

  Životopis

  James Fitzjames se narodil 27. července 1813 jako nemanželský syn britského diplomata Sira Jamese Gambiera a neznámé matky. Při křtu 24. února 1815 jako jeho rodiče vystupovali osoby s falešnými jmény James Fitzjames a Ann Fitzjames – není známo, zda šlo o jeho skutečné rodiče či ho ke křtu doprovodil někdo jiný.

  Od útlého dětství Fitzjamese vychovávali reverend Robert Coningham (zemřel 1836) a jeho žena Louisa rozená Capperová (zemřela 1840). Vlastní syn tohoto páru, William Coningham (narozen 1815) byl pro Jamese jako bratr.

  Oběma mladíkům se v rodině Coninghamových dostalo výborného vzdělání. Fitzjames byl navíc talent na jazyky, takže údajně mluvil portugalsky, francouzsky a trochu španělsky a italsky [1], po pobytu na Blízkém a Středním Východě získal částečnou znalost arabštiny. [2]

  Jeho vlastní otec James Gambier, který měl se svou manželkou 15 dětí, zemřel v roce 1844.

  James Fitzjames se neoženil a není známo, že by zanechal nějaké potomky. [3], [4]

  Námořní kariéra

  Fitzjames vstoupil do služeb Královského námořnictva 25. srpna 1825 jako dobrovolník 2. třídy na lodi Pyramus kapitána Roberta Gambiera. [5] Je příznačné, že v jeho "oficiálním životopise" v Naval Biographical Dictionary, který je založen na Fitzjamesových odpovědích na dotazník, je uvedeno, že na palubu této lodi byl přijat jako dobrovolník 1. třídy. James Fitzjames byl nesporně velmi ctižádostivý a od útlého věku dokázal bojovat s nepřízní osudu i svým nelegitimním původem často rovněž nelegitimními prostředky včetně zkreslování informací. A právě délka jeho služby v hodnosti dobrovolníka 1. třída byla klíčovou pro dosažení hodnosti kadeta v roce 1831.

  Robert Gambier byl jeho rodný strýc a právě na jeho doporučení povolil John Barrow 1. července 1825 přijetí Fitzjamese jako dobrovolníka do řad Royal Navy. Gambiera v červenci 1826 vystřídal George Rose Sartorius, který Fitzjamese 1. července 1828 povýšil na dobrovolníka 1. třídy. [6]. 15. září téhož roku jeho služba na Pyramu skončila.

  Ještě předtím, 19. února 1828, se Fitzjames poprvé setkal s jednou z budoucích lodí Franklinovy expedice, Terrorem. Ten ztroskotal u Villanova de Melfontes v Portugalsku. Fitzjames byl s brigou Lyra vyslán Terroru, uvízlému na písku mezi skalami, na pomoc. [7]

  V roce 1830 byl přijat na loď HMS St. Vincent, ale pouze jako dobrovolník 2. třídy. Pro hodnost kadeta nesplňoval podmínku dostatečné délky služby jako dobrovolník 1. třídy. Pomocí de facto podvodu ohledně délky své služby nakonec docílil přijetí jako kadet na jinou loď, HMS Asia, v únoru 1831, ze které shodou okolností přešel po pár týdnech i s jejím kapitánem opět na St. Vincenta. [8] S ním sloužil ve Středomoří a na jeho palubě také složil 16. listopadu 1833 poručickou zkoušku.

  V letech 1834-37 se účastnil Eufratské expedice plukovníka Chesney v hodnosti mate (podporučík). Tato expedice měla za cíl prověřit možnost zkrátit obchodní a poštovní cestu z Indie do Británie zavedením paroplavby na Eufratu. Svérázný (a realizovaný) plán zahrnoval dopravu částí dvou (!) říčních parníků (Euphrates a Tigris) po souši (!) z pobřeží Středozemního moře k Eufratu po cestě dlouhé téměř 240 kilometrů (!!).[9]

  19. ledna 1838 byl povýšen na poručíka. V témže roce se ucházel o místo v antarktické expedici Jamese Rosse a Francise Croziera (na lodích Erebus a Terror). Ross o něj měl zájem, ale Královské námořnictvo jeho účast nepovolilo. [10]

  V roce 1842 se vyznamenal v První opiové válce proti Číně a 23. prosince 1842 byl povýšen na komandéra. 30. prosince téhož roku pak byl jmenován kapitánem HMS Clio. [11]

  Důležitou roli v jeho kariéře sehrála známost s rodinou Johna Barrowa. S jeho synem Johnem Barrowem juniorem se Fitzjames přátelil pravděpodobně od roku 1838. [12] Zásadní (a v konečném důsledku tragický) zvrat ve Fitzjamesově osudu znamenalo jeho setkání s dalším synem Johna Barrowa, Georgem Barrowem, v Singapuru v listopadu 1841 během Fitzjamesovy plavby na palubě HMS Cornwallis do války v Číně. Fitzjames tehdy Georgi Barrowovi poskytl finanční pomoc v Barrowových blíže nespecifikovaných potíží. Zdá se, že nešlo o prostou půjčku, ale o zakrytí nějakého skandálu, protože, jak píše Battersby, "od té doby se John Barrow choval, jako by to byl on, kdo je Fitzjamesovým dlužníkem" (zatímco předtím mu byl Fitzjames zavázán za občasnou pomoc v námořní kariéře). [13]

  Česká stopa: manželé Helferovi

  Pamětní deska Jana Viléma Helfera v Národním muzeu v Praze. Foto: Monika Veverková
  Pamětní deska Jana Viléma Helfera v Národním muzeu v Praze. Foto: Monika Veverková

  K výše zmíněné Eufratské expedice (1834-37) se "nachomýtli" i manželé Helferovi. Dramatičnost jejich životních osudů si nezadá s osudy Fitzjamesovými. Zde jejich osudy naznačíme aspoň stručně.

  Jan Vilém Helfer (narozen 5. února 1810 v Praze, křtěný Johann Anton Karl; v německých textech Johann Wilhelm Helfer nebo Helfert) pocházel ze zámožné pražské rodiny, zajímal se o entomologii a vystudoval medicínu (tu studoval postupně v Praze, Vídni a italské Pavii, kde získal doktorát). Se svou pozdější manželkou, německo-švýcarskou baronkou Pavlínou (německy Pauline) de Grangese, se seznámil v Hamburku. 20. června 1834 se v Drážďanech s Pavlínou oženil.

  Lékařská praxe v Praze však 24letému Helferovi zřejmě přišla nudná a 17. dubna 1835 vyrazili na cesty. Po různých peripetiích se dostali do (dnes syrského) Aleppa, kde se přidali právě k expedici plukovníka Chesneye. Zde se seznámili i s Jamesem Fitzjamesem: v knize Travels of Doctor and Madame Helfer in Syria, Mesopotamia, Burmah and other lands, vydané v roce 1876 jeho manželkou – v té době již podruhé (!) vdovou, viz dále – je Fitzjames zmíněn nejméně 8x.

  Část Helferových spisů z dosavadních cest byla prý zničena při potopení Chesneyova parníku Tigris 21. května. 1836 (tato tragédie si vyžádala životy 18 členů expedice). [14]

  Manželé Helferovi pokračovali se zbytkem expedice na druhém parníku Euphrates až do irácké Basry, kde 18. června 1836 přesedli na další loď do Íránu.

  Jejich další osudy byly neméně napínavé: po neúspěšném pokusu uchytit se jako lékař v Íránu pokračoval Jan Vilém Helfer s manželkou do Indie, kde vstoupil do služeb Východindické společnosti a z jejího pověření hledal nerostné suroviny v Barmě, kde si manželé založili i plantáž. Nakonec zahynul v lednu 1840 ve věku nedožitých 30 let na Adamanských ostrovech po zásahu otráveným šípem. Jeho tělo nebylo nalezeno.

  Vdova Pauline se ještě nějakou dobu pokoušela udržet plantáž, načež se vrátila do Prahy a předala sbírky a písemné materiály Českému (dnes Národnímu) muzeu v Praze. Při té příležitosti se seznámila s členem Společnosti Vlasteneckého muzea v Praze a jeho mecenášem, hrabětem Josefem Ditmarem (Děpoltem) Nosticem-Rieneckem. Za něj se provdala 6. července 1844 opět v Drážďanech. Cestování ji zřejmě neomrzelo, neboť s druhým manželem žila pro změnu v dnes rumunském (tehdy maďarském) Banátu.

  Podruhé ovdověla v roce 1871. Od roku 1879 žila Pauline Nosticová ve své vile v Itálii v Tyrolsku, kde zemřela 9. července 1881. [15]

  Účast na Franklinově expedici

  Kabina Jamese Fitzjamese na Erebu

  Ještě během plavby na HMS Clio diskutoval James Fitzjames v korespondenci s Johnem Barrowem ml. otázky své další kariéry včetně případné účasti na (předběžně zamýšlené) arktické expedici. Patrně v reakci na myšlenku, že by nové expedici hledající Severozápadní průjezd velel James Ross (vrátivší se v září 1843 z úspěšné antarktické expedice) a Fitzjames by byl jeho zástupce, Fitzjames odvážně (a poněkud ztřeštěně) navrhl místo hledání Severozápadního průjezdu zimní pochod k severnímu pólu pod svým vedením. V dalším dopise však upřesnil, že by s Rossem plul "kamkoli, i když ho nikdy neviděl", ale že by "nešel nikam jako zástupce kohokoli, jehož jméno začíná na B" (pravděpodobně mínil George Backa či Edwarda Belchera). Zdá se však, že arktická výprava byla v té době jen jednou z variant, které pro svoji další kariéru zvažoval. [16]

  Battersby uvádí, že ještě před koncem roku 1844 byl Fitzjames ujištěn, že příští rok vypluje expedice hledat Severozápadní průjezd [17] a on na ní bude mít významnou funkci, pokud jí nebude přímo velet. [18]

  Zatímco Fitjzames zvažoval a navrhoval (v dopisech Johnu Barrowovi ml.) možné další důstojníky expedice, věnoval se rovněž studiu arktické literatury, neboť o Arktidě a plavbě v ní nevěděl prakticky nic. To ostatně dokládá i jeho údiv nad vzhledem ledovce, když ho poprvé spatřil během plavby Erebu do Grónska: "vždy jsem si myslel, že ledovec je velký průhledný kus ledu"?[19] Během studia se také zřejmě přiklonil k teorii otevřeného polárního moře, kterou zastával i John Barrow, a domníval se, že Beringovy úžiny by se dalo nejlépe dosáhnout plavbou severně od Barrowovy úžiny. [20]

  John Barrow sice nedokázal u Admirality prosadit jmenování Fitzjamese velitelem expedice, ale komandér Fitjzames stal kapitánem Erebu a tedy třetím mužem ve velení Franklinovy expedice. V nepřítomnosti byl 31. prosince 1845 britskou Admiralitou (zřejmě opět na základě Barrowovy intervence) povýšen na kapitána. [21], [22]

  James Fitzjames se stal členem posádky Erebu 4. března 1845, hned druhý den po veliteli expedice Johnu Franklinovi a kapitánovi Terroru Francisi Crozierovi. [23]

  Ačkoli byl až třetím mužem ve velení po výše zmíněných dvou, měl na starosti výběr důstojníků expedice a byl rovněž jakýmsi "vedoucím výzkumu" zemského magnetismu [24]. Obě tyto úlohy by měl za normálních okolností na starosti patrně velitel Terroru Francis Crozier, který byl dokonce za své zásluhy o výzkum zemského magnetismu zvolen členem Královské společnosti[25]. Podle dopisů odeslaných z Disko Bay se zdá, že ze strany Croziera bylo ve vztahu k Fitzjamesovi jisté napětí. Nevíme ale nic o tom, jak se jejich vztahy vyvíjely po odplutí z Disko Bay a zejména poté, co se Crozier po Franklinově smrti stal velitelem celé expedice.

  Fitzjames navíc zformuloval plán pro jakousi osobní, nadstavbovou expedici: až výprava dorazí na ruskou stranu Beringovy úžiny (a nikdo nepochyboval, že se jí to podaří), jeden důstojník by se mohl vydat přes Sibiř a Rusko do Evropy, aby přinesl zprávu o úspěchu co nejdříve. A tím důstojníkem by mohl být právě Fitzjames. [26]

  Osudy během expedice a dochované památky

  James Fitzjames je autorem zřejmě nejpodrobnějšího popisu plavby lodí Franklinovy expedice z Anglie do Grónska, kterou vylíčil v dopisech Elizabeth Coninghamové rozené Meyrickové, manželce svého de facto adoptivního bratra Williama Coninghama. Ty byly odeslány ze zátoky Disko a s několikaletým odstupem publikovány (první a druhá část) v Nautical Magazine, svazek 21). Rozsáhlé výňatky z tohoto de facto deníku jsou použity v článku Plavba z Anglie do Disko Bay.

  Je rovněž uváděn jako nejpravděpodobější autor, resp. pisatel všech "oficiálních" zpráv, které se podařilo nalézt: počínaje první z 30. června 1845 (tedy ještě během plavby do Grónska)[27] a obou zpráv nalezených na Ostrově krále Viléma[28], [29], [30].

  Z nich víme, že ještě 25. dubna 1848 byl Fitzjames naživu, byl stále (titulárním, loď před 3 dny opustil) kapitánem Erebu a druhým mužem ve velení. Na toto místo zjevně postoupil po smrti Johna Franklina 11. června 1847.

  Památníky a geografická pojmenování

  Na rozdíl od Johna Franklina a Francise Croziera nemá James Fitzjames vlastní pomník (nebo mi to aspoň není známo).

  Jeho jméno je vyryto na několika památnících Franklinovy expedice:

  Jediné mně známé geografické pojmenování je maličký ostrov u jihozápadního pobřeží Ostrova krále Viléma: Ostrov Jamese Fitzjamese.

  James Fitzjames v literatuře

  Jako třetí muž ve velení je Fitzjames pochopitelně zmíněn v prakticky všech textech literatury faktu o Franklinově expedici. V krásné literatuře vystupuje jako významnější postava v dílech:

  Kalendárium

 • 27. červenec 1813 (211 let) – Na neznámém místě se narodil James Fitzjames, nemanželský syn sira Jamese Gambiera.
  James Fitzjames na Franklinově expedici velel lodi HMS Erebus.
  Zdroj: William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 18
 • 25. srpen 1825 (199 let) – James Fitzjames vstupuje do služeb Královského námořnictva
  Námořní kariéru zahájil jako dobrovolník 2. třídy na lodi HMS Pyramus, které velel jeho strýc Robert Gambier.
  Zdroje: William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 30
 • 25. srpen 1828 (196 let) – HMS Terror ztroskotala v bouřlivém počasí u Villanova de Melfontes v Portugalsku
  Záchranných prací se zúčastnil i James Fitzjames, který se v té době plavil na lodi HMS Pyramus poblíž.
 • 19. leden 1838 (186 let) – James Fitzjames je povýšen na poručíka.
  Jsou tak oceněny jeho zásluhy během "Eufratské expedice" plukovníka Chesneye. Battersby ve své knize udává pozdější datum povýšení: 26. ledna (s. 82).
  Zdroje: [6]
 • 23. prosinec 1842 (182 let) – James Fitzjames je povýšen na komandéra
  Stalo se tak za jeho zásluhy během První opiové války proti Číně.
  Zdroje: [7]
 • 30. prosinec 1842 (182 let) – James Fitzjames je jmenován kapitánem HMS Clio
  Je to první loď, které Fitzjames velel.
  Zdroje: [8]
 • 4. březen 1845 (179 let) – James Fitzjames se stává členem Franklinovy expedice a kapitánem HMS Erebus
  Zdroje: R.J.Cyriax: Sir John Franklin's Last Arctic Expedition (1939), s. 28
 • 31. prosinec 1845 (179 let) – James Fitzjames je v nepřítomnosti povýšen na kapitána
  O svém povýšení se ovšem nikdy nedozví.
  Zdroje: [9], [10]
 • 25. duben 1848 (176 let) – Datum druhé a poslední zprávy na Ostrově Krále Viléma
  Podle ní 24 mužů včetně Johna Franklina zemřelo. Zbylých 105 členů expedice se hodlá vydat k Backově řece na kanadské pevnině. Zpráva byla sepsána Jamesem Fitzjamesem a spolupodepsána a doplněna tehdejším velitelem expedice Francisem Crozierem.
 • Související stránky

  Zdroje a poznámky

  1. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 32
  2. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 65
  3. English Wikipedia, heslo James Fitzjames
  4. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010)
  5. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 30
  6. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), ss. 32-33
  7. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 33
  8. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), ss. 36-38
  9. Fabiënne Tetteroo: The Expedition
  10. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 84
  11. A Naval Biographical Dictionary, heslo James Fitzjames
  12. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 84
  13. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), ss. 91, 118, 119
  14. Jan Vilém Helfer (česká Wikipedie)
  15. Jan Vilém Helfer (česká Wikipedie)
  16. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), ss. 126-127
  17. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), ss. 126-127
  18. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 131
  19. The Nautical Magazine, svazek 21 (1852), s. 199
  20. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), ss. 131-132
  21. A Naval Biographical Dictionary, heslo James Fitzjames
  22. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), ss. 132-133
  23. Richard J. Cyriax: Sir John Franklin's Last Arctic Expedition (1939), ss. 28 a 30
  24. English Wikipedia, heslo James Fitzjames
  25. English Wikipedia, heslo Francis Crozier
  26. William Battersby: James Fitzjames: The Mystery Man of the Franklin Expedition (2010), s. 133
  27. Richard J. Cyriax: Sir John Franklin's Last Arctic Expedition (1939), s. 60
  28. Richard J. Cyriax: Sir John Franklin's Last Arctic Expedition (1939), s. 129
  29. Richard J. Cyriax: Sir John Franklin's Last Arctic Expedition (1939), s. 160
  30. Russell Potter: The Victory Point Record